Privacy

Persoonsgegevens & Privacy

Frank's blogspot verwerkt alleen persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt in verband met uw relatie tot Frank's blogspot . Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij verwerken alleen gegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verstrekt. RottWerk is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u vragen heeft over ons privacybeleid, neemt u dan contact op via frank@hensenmedia.nl Hier kunt u ook terecht als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed zijn beschermd en/of dat er misbruik van wordt gemaakt.


Verwerking persoonsgegevens
Frank's blogspot verwerkt persoonsgegevens van relaties voor de volgende doeleinden:
-              administratie
-              informeren over nieuws en ontwikkelingen
-              communicatie met informatie
-              innen en verwerken van facturen

De gegevens die wij verwerken zijn:
-              Bedrijfsnaam
-              Voor- en achternaam
-              Geslacht
-              Adresgegevens
-              Telefoonnummer
-              E-mailadres
-              webadres
-              Bankrekeningnummer

Toestemming
Wij verwerken uw gegevens om u te kunnen informeren over ontwikkelingen die voor u als klant van belang zijn. Wij doen dit, behalve via de website, via emailberichten, social media en nieuwsbrieven, maar uitsluitend indien u hiervoor via email toestemming voor heeft gegeven. klanten kunnen zich via email afmelden voor ontvangst van emailberichten en nieuwsbrieven.

Derden
Uw gegevens worden niet gedeeld met andere partijen.

Bewaring
Frank's blogspot bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wanneer u uw relatie tot Frank's blogspot opzegt, zullen wij uw persoonsgegevens zo spoedig mogelijk uit ons systeem verwijderen Financiële gegevens blijven maximaal 7 jaar bewaard.


Cookies
Frank's blogspot gebruikt alleen technische en functionele cookies, die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Frank's blogspot en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar frank@hensenmedia.nl 

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Privacy Privacy Reviewed by Frank on 16:09 Rating: 5

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.