Woonboten belasting


Als iemand aan mij vraagt, goh waar woon jij. Dan zeg ik altijd heel trots: Wij wonen in Rotterdam op een woonboot. Oh een woonboot, wauw dat is gaaf. Is de reactie die je altijd hoort.  En dat is het ook. Het is vakantie in eigen stad. Altijd buiten, vrij wonen, maar toch in de stad.  Onze woonboot is ons paleisje op het water, met een tuin op de wal.  Als woonbooteigenaar lopen wij alleen wel tegen wat problemen aan de laatste tijd.  Sinds een jaar of wat, betalen wij RZB (Roerend zaakbelasting). Huizen betalen Onroerendgoedbelasting. Dit was nooit zo in Rotterdam, tot op een gegeven moment.  En omdat een woonboot verplaatsbaar is, wordt het gezien als roerend goed. Prima.
 
Foto: Woonboot Dok12 in  Rotterdam

De gemeente heeft hiervoor taxateurs op pad gestuurd. De eerste keer om alles in te meten en te bekijken en nu worden ze op pad gestuurd en rijden ze langs, om alle woonboten te taxeren. Deze taxatie vindt op afstand plaats (van achter een bureau? Vanaf straat?), want er wordt gekeken naar de afmetingen, locatie en de ligplaats. Is locatie en ligplaats niet hetzelfde, hoor ik je denken? Nee dat zijn twee aparte items. Ligplaats is een vaste plek, en de locatie is een stad, straat of wijk geografisch gezien. Ook vergelijken de taxateurs onze woonboot met andere woonboten in de omgeving. Dat vindt ik heel knap. Hoe kan je dat vergelijken? Dit is ongeveer hetzelfde als appels met peren vergelijken. Het groeit allebei aan een boom, maar verder is het compleet anders. Woonboten liggen allemaal in het water, maar verder is het allemaal anders. Er zijn geen twee dezelfde woonboten, niet qua afmetingen, niet qua bouw en zelfs niet qua ligging.
Dat is discussiepunt 1.

Vervolgens is onze woonboot getaxeerd op een waarde van laten we zeggen € 200.000,-- (dit is een voorbeeldbedrag). Deze waarde is voor de woonboot. Immers voor onze ligplaats, betalen we al maandelijks ligplaatsgeld/precariobelasting. Echter, een ligplaats is onroerend goed en een woonboot roerend goed.  En hier gaat het mis…………………….

Wij worden aangeslagen voor RZB-belasting (roerendgoedbelasting), dit zou dus alleen voor de woonboot moeten zijn. Onze woonboot is dus getaxeerd op het fictieve bedrag van € 200.000,--.
Een losse woonboot heeft gemiddeld een waarde van niks tot ongeveer € 40.000,--. Een woonboot zonder ligplaats is namelijk niet zoveel waard. En er zijn meer woonboten dan ligplaatsen. Waarde is dus minimaal, ook al is die in perfecte staat, compleet met keuken en badkamer. Het maakt niets uit, als je geen ligplaats hebt.  Wij zijn van mening dat de waarde van de woonboot dus lager dient te worden ingeschat, en dus dat te betalen aanslag ook lager dient te zijn. Al is dat evident aan elkaar.
Dat is discussiepunt 2.

De aanslagen worden (lees: behoren) in januari/februari gestuurd. Dat is bij ons niet het geval. Want – naar het schijnt – wordt onze woonboot elk jaar opnieuw getaxeerd (achter een bureau vandaan).
Vandaar dat wij nu bijna in de maand mei zitten en nog geen aanslag hebben ontvangen. Met als gevolg dat – mochten de aanslagen wel in januari/februari worden verzonden – wij volgend jaar dubbele lasten hebben.
Dat is discussiepunt 3.

Ruim 2 maanden geleden heb ik contact gezocht met de Gemeente Rotterdam om te informeren waar de aanslag RZB-belasting bleef. Ik zou worden teruggebeld want het was onduidelijk bij welke afdeling dit behoorde. De een verwees mij daarheen, de ander weer terug enz. enz. Na 2 maanden heb ik contact met de taxateur van de gemeente. Deze meneer wist mij het volgende te melden over waar bij een taxatie rekening wordt gehouden:
Uiteraard spelen zaken als grootte, bouwjaar, beton of staal etc. wel een rol, maar dat is veel meer om op hoofdlijnen te kunnen vergelijken. Zaken als onderhoud, ligging, voorzieningen e.d. zijn tevens van belang. Als u goed oplet ziet u dus dat vorengaande zaken objectief van aard zijn en niet persé ter plaatse behoeven te worden opgenomen, maar die ook te achterhalen zijn via diverse administraties/registraties en vaak ook foto’s die ons ter beschikking staan. Uiteraard zijn er andere beweegredenen waarom een bezoek ter plaatse wenselijk is , denk aan het contact, het gesprek, direct vragen beantwoorden en kunnen verklaren, maar dit hoeft echt niet elk jaar. Daarnaast is het zo dat ik als WOZ taxateur een werkpakket heb waarvan de woonarken dit jaar onderdeel van uitmaken, maar ook objecten zoals o.a. het EMC, Luxor Theater, De Kuip, en dat mijn pakket elk jaar opnieuw van een nieuwe WOZ waarde moeten worden voorzien. Kortom, er moeten keuzes gemaakt worden door een taxateur.

Ik heb de taxateur de vraag gesteld of hij het Luxor Theater en De Kuip ook vergelijkt met elkaar bij het taxeren. Nu het met woonboten wel wordt gedaan.  Daarbij is deze meneer een WOZ-taxateur. Hij stelt vervolgens dat:

In de basis verschilt het waarderen van een woonark, qua waarderingsmethodiek, niet zoveel van een woningtaxatie. Het gaat om verkoopcijfers van op hoofdlijnen vergelijkbare objecten, vandaar dat op een taxatieverslag 3 referenties voorkomen. Het grote verschil met een woningtaxatie is dat het aantal transacties/verkopen van woonarken vele malen lager ligt. Bovendien kunt u mij niet wijsmaken dat wanneer u uw woonark zou willen verkopen u genoegen neemt met een makelaar die u vertelt dat uw woonark een fractie van de aanschafwaarde + investeringen daarna waard is, omdat de waarde qua methodiek gelijk wordt gesteld met de verkoop van een tweedehands auto. De makelaar zal, net als ik, kijken naar de locatie en mogelijk vergelijkbare verkopen. En met de locatie wordt iets anders bedoeld dan de feitelijke ligplaats.

De taxateur is een WOZ-taxateur, daarom stelt hij dat het taxeren van een woonboot niet veel verschilt in de basis van een huis.  Verkoopcijfers van vergelijkbare objecten, die zijn er niet. Immers iedere woonboot is uniek en verkoopwaarde is woonboot met ligplaats. Wij hebben een makelaar over de vloer gehad, welke al meer woonboten had verkocht. Zij kijken naar locatie/ligplaats, arkenbouwer, tuin, schuur, materiaal, onderhoud etc. Het complete plaatje. Dat is immers wat je verkoopt of koopt.   De taxateur zegt dat de locatie iets anders is dan de feitelijke ligplaats. De feitelijke ligplaats, is de locatie. Deze kan niet veranderen, want er is geen andere ligplaats beschikbaar. Oftewel, wij kunnen niet naar een andere ligplaats, want die is er niet. Einde discussie voor dit onderwerp dacht ik zo.

Vervolgens stelt de taxateur:
Een samenloop tussen RZB en OZB, de WOZ is er alleen voor de waardering, is inderdaad onmogelijk, maar daar is hier geen sprake van. Wanneer u een aanslag OZB krijgt, is dat voor het stukje oever/wal dat wordt gebruikt, al dan niet via een huur-/pachtovereenkomst met de eigenaar. En grond is inderdaad per definitie onroerend.

Wij hebben een WOZ-aanslag ontvangen voor het stuk grond/de oever/de wal. De waarde hiervan is een bedrag waarbij het minimum om aangeslagen te worden niet wordt behaald, en daarom hoeven wij daarover geen OZB (onroerend goed belasting) over te betalen.

Afbeelding: Schematische schets van de woonboten belasting in Rotterdam

Wat gaat hier mis?
Onze woonboot – en ook die van andere bewoners – worden aangeslagen voor RZB, terwijl de waarde van puur sec de woonboot, lager ligt dan de taxateur heeft getaxeerd. Mocht het zo zijn dat de waarde ook de ligplaats behelst, dan wordt er de verkeerde belasting geheven en betalen voor de ligplaats al ligplaatsheffing/precariobelasting.

Oftewel in het kort: Er wordt belasting geheven over delen waar al belasting over wordt geheven. De losse delen waarover al belasting wordt betaald, wordt als laatste op één hoop gegooid en daarover betalen wij nogmaals belasting. Ben ik nou gek?

Niemand bij de gemeente Rotterdam heeft er verstand van en bewoners worden van het kastje naar de muur gestuurd. De ene afdeling doet dit, de andere afdeling doet dat en ondertussen betalen wij veelste veel belasting. Er is niemand die ons kan uitleggen hoe dit tot stand is gekomen.
Het enige antwoord dat wij krijgen: maar dan gaat u toch in bezwaar als u het niet eens bent.

Maar tegen welke aanslag moet ik dan in bezwaar gaan …………..


Woonboten belasting Woonboten belasting Reviewed by Frank on 16:29 Rating: 5

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.