Stadsparken & Festivals


Festivals in een stad, is hip, hot and happening! Geen stad kan meer zonder de vele festivals. Kleine door buurtbewoners geïnitieerde festivals tot de grote festivals waarbij het park soms weken is afgesloten, voor 1 avond muziek. We houden ervan en we haten het. 

Foto: Delen van het Vroesenpark afgesloten
Vijftig jaar geleden alweer. Of pas 50 jaar geleden was er in de Summer of love, het festival der festivals en luide daarmee een nieuw tijdperk in. Woodstock. Een driedaags festival dat iets anders liep dan vooraf was bedacht. Het sloeg enorm aan ondanks alles wat fout ging. De mensen hadden plezier, dansten, eten en dronken en gebruikte drugs. Nog steeds zijn dit de ingrediënten van een festival. https://www.nrc.nl/nieuws/2019/06/27/woodstock-de-moeder-aller-festivals-a3965330
Het laatste ingrediënt, drugs, is weliswaar verschoven van speed en coke naar de zogenoemde partydrug XTC, maar houdt volgens de VVD fractievoorzitter Karremans, de criminaliteit in stand. “Yuppen die zeggen dat ze het vreselijk vinden dat er in Rotterdam op klaarlichte dag in een woonwijk liquidaties worden gepleegd, maar in het weekend wel een pilletje nemen op een festival. Ze moeten snappen dat dat met elkaar in verband staat'', aldus Karremanshttps://www.ad.nl/rotterdam/vvd-fractievoorzitter-karremans-xtc-slikker-houdt-criminaliteit-in-stand~ab069479/

Grote verschil met Woodstock en een festival in het Zuiderpark of Vroesenpark in Rotterdam, is dat het midden in de stad ligt in plaats van op het platte land, tussen de akkers. En daarmee is ook een tegengeluid geboren. Omwonende, parkbezoekers, ondernemers en andere recreanten klagen over de vele (veel al grote) festivals in de stadsparken. Klachten zoals; geluidsoverlast*, schade aan park, gras, natuur, meubilair. Afval wat in de bosjes gedumpt wordt. De omgeving en bosjes worden gebruikt als openbaar toilet en niet alleen om te plassen. Baldadigheid van bezoekers in de wijk en omliggende straten, vernielingen aan eigendommen in de wijken en omliggende straten, intimidatie, bedreigingen etc. Ze zijn er klaar mee!

De organisatoren van de (grote) festivals, doen er werkelijk alles aan om de festivals in de stadsparken te behouden en nemen forse soms dure maatregelen om het zo goed mogelijk te laten verlopen. Na een festival repareren ze de grasmat, vullen gaten met grond, vegen alles aan en rapen iedere peuk van de grond op. Vooraf zetten ze alles af, plaatsen containers om het geluid zo goed als zo kwaad te beteugelen om overlast tegen te gaan en tal van andere maatregelen die het festival zelf en voor de omgeving ten goede komen.
Een stadspark ontkomt er niet aan bij de grote festivals om geheel of gedeeltelijk afgesloten te worden. Ook paden worden afgesloten om de opbouw en afbreek periode zo kort mogelijk te houden al kan het soms meer dan een week duren eer het allemaal weer weg is, voor 1 avond muziek.

De overlast die ervaren worden, is breder dan alleen die avond muziek. Bij elkaar genomen gaat het om weken soms tientallen weken in de zomermaanden dat er overlast ervaren wordt. Zware vrachtwagens rijden af en aan om alles aan te voeren en na het festival weer af te voeren. En dan nog die enkele idioot die in de wijk (veel) overlast veroorzaakt.

Het is geven en nemen en wij wonen allemaal in de stad, en een stad leeft. Wij leven samen in de stad, en samen moeten we leven. Wanneer dit in evenwicht is, zal er niet tot nauwelijks geklaagd worden. Echter, het evenementenbeleid van Rotterdam is niet meer in evenwicht met de stadsparken waarin dit wordt georganiseerd. https://www.rotterdam.nl/vrije-tijd/evenementenvergunning/ Het evenwicht is verstoord waardoor het draagvlak van de bewoners steeds kleiner wordt en uiteindelijk resulteert in een rechtszaak tegen de Gemeente Rotterdam.  Zelfs bij de hoogste rechter, de Raad van State, zijn beide partijen (Gemeente Rotterdam, Said Kasmi Wethouder Onderwijs, Cultuur en Toerisme – versus – 2 bewoners nabij het Zuiderpark in Rotterdam) nogmaals gehoord en geeft de hoogste rechter de bewoners gelijk.  Wel park volgt? https://www.ad.nl/rotterdam/raad-van-state-zet-streep-door-evenementen-in-zuiderpark-rotterdam~a66bf5db/

Lees de uitspraakhttps://www.raadvanstate.nl/@117179/201805510-1-r3/

Hoe goed de Gemeente Rotterdam het ook bedoelt, er MOET iets veranderen in het evenementenbeleid. Op 15 april 2019 hebben de wijkraden en enkele bewoners met de wethouder Said Kasmi (D66) gesproken over het evenementenbeleid en de zogenaamde locatieprofielen per park/locatie waar evenementen en festivals gehouden worden. Uit die gesprekken kan je concluderen dat de kleinere evenementen en de kleinere festivals als positief worden ervaren en dat de grote festivals waarbij de parken weken afgesloten zijn en de buurt enorm veel overlast hebben van het festival gedurende de op- en afbouw plus de avond zelf, als negatief ervaren worden.

Simpel gezegd, een stadspark leent zich prima voor een klein evenement of (buurt)festival maar absoluut niet voor de grote festivals. 

Foto: Wijkraden en bewoners in gesprek met Wethouder Said Kasmi (D66) over de locatieprofielen (zie link hieronder)

Hoe nu verder?
Rotterdam is zoals Rotterdam het zelf al zegt, een echte festival stad.  Een stad moet leven en een beetje reuring in de stad is goed, maar pas op, de grens aan het toelaatbare is al op diverse locaties overschreden. Zuiderpark (17 evenementen), Vroesenpark (18 evenementen) en het Kralingse bos (17 evenementen). De verschillende wijkraden trekken aan de bel. Rotterdam heeft veel grond buiten bewoond gebied en die lenen zich uitstekend voor de grote, zo gezegde, overlast gevende festivals. De haven, de luchthaven, buiten de bebouwde kom, Maasvlakte en wie weet zijn er meer locaties die prima te gebruiken zijn zonder afbreuk te doen aan de festivals zelf. Met pendelbussen en openbaar vervoer kan je, de gigantische haven van Rotterdam ook gebruiken als festival terrein zonder de stadsparken (lees: bewoners) extra te belasten. Die kunnen dan gebruikt worden voor de kleinere evenementen waar wel draagvlak voor is in de wijk. En er zijn meer wegen die naar Rome. Meer oplossingen die zowel in het voordeel van de festival organisaties zijn als van de gemeente Rotterdam en de bewoners.

Een mooie uitdaging voor de Wethouder Said kasmi (D66) om hier het verschil in te maken, het voortouw te nemen en het evenementenbeleid van Rotterdam volwassen maakt zodat iedereen er plezier aan beleefd. Ook de bewoners..

* geluidsoverlast: de gevelbelasting in dB is opgenomen in de locatieprofielen per park alleen wordt er vanuit gegaan dat je in de zomer geen ramen/deuren op hebt.


Stadsparken & Festivals Stadsparken & Festivals Reviewed by Frank on 21:22 Rating: 5

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.