Verkiezingen 20 maart 2019


De aankomende verkiezingen zijn die voor de Provinciale Staten en de waterschappen op 20 maart. Een verkiezing die normaliter voor het merendeel een ver-van-zijn-bed-show is. En dat blijkt wel uit de cijfers. Vinden we dit onbelangrijk? Al jaren gebruik ik mijn kiesrecht. Bij iedere verkiezing gebruik ik mijn stem. Mijn democratisch recht om te stemmen. Ik wil stemmen, en en dit jaar 3 keer. 1) Provinciale Staten 2) Waterschap Delfland en 3) Waterschap Schieland. Om het simpele feit dat ik betaal aan beide waterschappen.
 
Foto: verkiezingen 010 2 stempassen. Provinciale Staten en Waterschap Delfland. Waterschap Schieland ontbreekt.

Al jaren vertoont de opkomst voor de Provinciale Statenverkiezingen een dalend verloop. Het animo om voor de provincies te stemmen is vanwege de betrekkelijke onbekendheid met het middenbestuur niet groot. In 2011 daarentegen, toen een goede prestatie bij deze verkiezingen belangrijk was voor het Kabinet-Rutte I, was de opkomst 9,6 procentpunt hoger dan de voorgaande verkiezingen. In 1966 gold nog een opkomstplicht, je moest stemmen! En dat deden we dan ook massaal. Met 94,6% opkomst een van de hoogste percentages. Nadat de stemplicht is komen te vervallen is de daling ingezet. Iedere vier jaar zie je dat aan de opkomst. In 1995 was het nog krap de meerderheid met slechts 50,2% en in 2015 bedroeg de opkomst nog maar 47,8%.  En wat 2019 gaat brengen, is onbekend. Gaan we boven of onder de 45% uitkomen.

En dan hebben we de waterschapsverkiezingen. De verkiezingen waarbij ik 2x wil stemmen. Een verkiezing waarbij wij het bestuur kiezen voor de waterschappen. Ook deze wordt om de vier jaar gehouden https://nl.wikipedia.org/wiki/Waterschapsverkiezingen Sinds de aanpassing van de kieswet in 2014 stemmen we met de rode potlood in een stemhokje op een persoon, die we over het algemeen niet kennen, laat staan wat die doet. Ga je er een klein beetje in verdiepen, kom je er achter dat het wel degelijk belangrijk is om een juiste stem uit te brengen.
Belangrijk voor je eigen portemonnee. Belangrijk voor droge voeten. Belangrijk voor het beschermen van de dijken. Belangrijk voor schoon drinkwater. Belangrijk met alles wat met water te maken heeft om het simpel te zeggen. En Nederland is een waterland. Een land waar water zomaar kan binnendringen. Niet iets om weg te wuiven als een-ver-van-mijn-bed-show. Integendeel. Zonder een degelijk bestuur en goede waterschappen, geen droge voeten. En daar betalen wij voor. Belastinggeld.
Wat doet een waterschap met al dat gemeenschapsgeld? Bijvoorbeeld: Het verbeteren van dijken en kades. Het juiste waterpeil in sloten en vaarten. Voorkomen en oplossen van overlast in uw woonomgeving. En het schoonmaken van afvalwater. Stemmen dus!!! En ik wil stemmen. 2x!
Stemmen voor beide waterschappen?
Echt uniek is het niet, het komt meer voor. Betalen aan 2 waterschappen. In Rotterdam Noord in het Schie-Schiekanaal liggen ongeveer 60 woonboten. Het water is van Delfland waar de boten in liggen en betalen dat deel aan Delfland. De riolering en drinkwater komt van de wal. En de wal is van Schieland. Voor de afvalwaterheffing betalen de woonboten dat deel aan Schieland.

Voorheen werd dit onderling tussen de waterschappen verrekend en was er weinig aan de hand. Nu de situatie gewijzigd is, betalen de bewoners, dat deel wat ze gebruiken, aan de betreffende waterschap.

Maar nu komt de vraag: Als je aan 2 waterschappen betaald, mag je dan ook bij de waterschapsverkiezingen je stem uitbrengen op beide waterschappen?
Immers, de kiezer kiest het bestuur van die waterschap en indirect ook wat er met het belastinggeld gedaan wordt. Ook mijn geld, ook mijn droge voeten of als waterbewoner genoeg water onder je schip. Niet geheel onbelangrijk lijkt mij.
De kiezerspassen zijn verstuurd. De kieslijsten zijn verstuurd en de verkiezingen zullen plaats vinden zoals beslist. Dit keer niet stemmen om-de-hoek op 11 minuten lopen, of zoals vier jaar geleden helemaal in het Sparta Stadion, maar ergens richting Rotterdam Oud-Mathenesse op 42 minuten lopen. Geen wonder dat de opkomsten zo laag zijn! Maar die wandeling heb ik er voor over. Het is mijn recht, mijn kiesrecht. En daarom wil ik ook stemmen voor beide waterschappen.

Meer info op:
https://www.waterschapsverkiezingen.nl/ 


Verkiezingen 20 maart 2019 Verkiezingen 20 maart 2019 Reviewed by Frank on 13:40 Rating: 5

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.