Rotterdams Parkeerplan 2.0


(Rotterdam 19-12-2019. Frank Hensen) [Long Read] Iedereen wil dichtbij of voor de deur zijn of haar auto kunnen parkeren. Met de toenemende aantallen auto’s in wijken, en meer woningen in de stad, is dat niet altijd meer mogelijk. Daarbij komen dat er veel voertuigen in wijken staan, die er niet horen. Wild-parkeerders zonder parkeervergunning, expats zonder parkeervergunning, buitenlandse voertuigen, lang parkeerders en gewoon veel heel veel auto’s. Dit samen resulteert in een ongekende parkeerdruk met bijbehorende parkeer-perikelen.


Foto: Overvol parkeerterrein in Rotterdam Noord.

Een vervolg op de blog van 11 maanden geleden: Parkeer perikelen. https://frankhensen.blogspot.com/2019/01/parkeer-perikelen.html
en een reactie op het artikel uit het Algemeen Dagblad van 19-12-2019. Zie hieronder.

Rotterdam krijgt wachtlijsten voor parkeervergunning bewoners
De gemeente Rotterdam gaat het aantal parkeervergunningen voor bewoners naar beneden bijstellen in wijken waar het ‘s avonds bomvol auto’s staat. Daardoor zullen wachtlijsten ontstaan. Die zijn er nu nog nauwelijks. Bewoners zonder vergunning worden doorverwezen naar de gratis P+R terreinen aan de rand van de stad.

Het is een van de nieuwe maatregelen uit de nota Betaald parkeren in Rotterdam waarmee de gemeente huidige en toekomstige parkeerproblemen wil aanpakken. Aanscherping van het parkeerbeleid is nodig omdat de ruimte op straat steeds schaarser wordt aangezien er ook nieuwe woningen, parkjes en speelplaatsen bij komen.

Draagvlak
Rotterdam telt nu 86.000 betaalde parkeerplaatsen, maar dat aantal zal de komende jaren stijgen. Bij klachten over parkeerproblemen wordt namelijk sneller overgegaan tot invoering van betaald parkeren. Nu wordt eerst gekeken of er voldoende draagvlak is in de buurt en wat het advies is van de wijkraad of gebiedscommissie, maar dat wordt anders. Als uit parkeermetingen blijkt dat 90 procent van de parkeervakken telkens bezet zijn, wordt betaald parkeren hoe dan ook ingevoerd.
Ligt de parkeerdruk onder de 90 procent, dan worden wijk en wijkraad wel om een mening gevraagd. Nieuw is dat daarbij de hulpdiensten een stem krijgen. Als brandweerkazernes of politiebureaus onbereikbaar worden door parkeerproblemen, dan weegt dat zwaarder dan het belang van bewoners en zal betaald parkeren worden ingevoerd.

Seizoensvergunning
Onderzocht wordt nog of de invoering van seizoensgebonden parkeervergunningen een optie is om parkeerproblemen in te dammen. Daarbij wordt gedacht aan Hoek van Holland, dat op zomerse dagen wordt overspoeld door badgasten. Maar ook wordt gekeken naar Overschie, dat zucht onder reizigers van Rotterdam The Hague Airport die hun wagen gratis in de wijk stallen. In de zomermaanden is de druk er het grootst omdat dan de meeste vakantievluchten vertrekken.
De driehonderd exclusieve vergunningplekken in de binnenstad, die vooral te vinden zijn in hofjes rond de Lijnbaan, worden opgeheven. De bewoners die er nu parkeren, zullen de terreintjes moeten gaat delen met bezoekers van de stad. Voor hen geldt dan wel een maximum parkeerduur, terwijl bewoners er onbeperkt mogen staan.


Rotterdam
Een mooie hippe stad waar je nog best gratis kan parkeren in diverse straten. En dat doen ook veel automobilisten die deze straten weten te vinden. Dit tot ergernis van de bewoners die hun eigen auto niet meer kunnen parkeren op drukke dagen. Eigenaren van voertuien komen aan per taxi, op de scooter, op de (vouw)fiets of laten zich afzetten om de auto op te halen of om te ruilen voor de bedrijfswagen. Waarom doen deze mensen dat? Waarom kunnen ze geen parkeervergunning aanvragen? Waarom is het zo druk met voertuigen in de wijken die er niet horen? Vragen!

Antwoorden! Tijd om dit anders te gaan bekijken en de vragen te beantwoorden en een nieuw parkeerplan te bedenken met Rotterdams DNA. Innovatief, creatief en logisch waarbij de psychische drempels worden gereduceerd om ook van alternatieven gebruik te maken. Niet lullen maar poetsen! De mentaliteit waar Rotterdam bekend om staat.

Helaas staat Rotterdam ook bekend om het oude, stroeve en sobere parkeerbeleid. Tijd om dat parkeerbeleid te herzien in een parkeerplan 2.0 die vooruitstrevend is, creatief en innovatief waarbij de plannen in ‚proeftuin’ Rotterdam worden getoetst en beoordeeld. Planniveau op straat, wijk, gebied en maatwerk om Rotterdam begaanbaar en veilig te houden, maar ook dat bewoners hun eigen auto kwijt kunnen en een betere spreiding over de stad.

Aanpassen en bijsturen waar nodig en in overleg met bewoners, MKB en gemeente om samen tot een oplossing te komen waar ieder zich in kan vinden, en waarbij de automobilist de keuze heeft zonder al te veel concessies te moeten doen aan gemak. Het sobere parkeerbeleid omturnen naar een innovatief en creatief beleid met de DNA van Rotterdam als leidraad. Zo’n plan, parkeer je niet even. Doen!

Parkeerplan 2020

Inleiding
 Thuiskomen en je auto niet kwijt kunnen in de daarvoor bestemde parkeervakken. Alles staat vol, geen vrij plekje meer in je straat. Geen parkeerplaats meer vrij in de omliggende straten. Geen parkeerplaats te vinden in je wijk. En daar rij je dan, na een lange werkdag, moe en hongerig opzoek naar een plekje voor je auto. Rondjes rijden totdat er iemand weg gaat, en jij die parkeerplaats kan innemen. Als je geluk hebt. 
Dit is helaas aan de orde van de dag en speelt in meer wijken dan alleen Noord. Op de Noordoever is het druk. De parkeerdruk is hoog. En oplossingen zijn er vooralsnog niet, waardoor de bewoners noodgedwongen uitwijken naar andere straten of wijken en daar hun auto parkeren. Dit weer tot ongenoegen van die bewoners die al deze ongenodigde gasten liever kwijt zijn dan rijk. het begint met één auto, en als snel volgen er meer. Deze informatie wordt gedeeld via het internet. Gevolg is dat het probleem is uitgebreid en opgeschoven is. Door alle nieuwe auto’s kunnen die bewoners weer niet parkeren. En ook die willen hun auto kwijt. En wijken noodgedwongen ook maar uit. Een spel wat door blijft gaan, tenzij er ingegrepen wordt.

Internet:
https://www.prettigparkeren.nl/kaart/#!Rotterdam/
https://www.parkerenindestad.nl/rotterdam

Constateringen:
Wijken puilen uit van geparkeerde auto’s. Wachttijden voor een parkeervergunning blijft in de populaire wijken toenemen. En nu wil de Gemeente Rotterdam ook nog eens wachtlijsten in gaan voeren. Expats hebben geen recht op een vergunning, en wijken uit naar de gratis parkeermogelijkheden in de buurt. Auto’s staan lang geparkeerd tot soms maanden lang. Eigen bewoners kunnen hun auto niet kwijt. Overlast van toeristen, bezoekers, forenzen en andere toeristen die binnen de ring gratis willen parkeren. Golf beweging in drukte. Week, weekend, zomer en winter. De ergernis blijft.  
Uitdaging:
De Gem. Rotterdam staat voor een uitdaging om het huidige sobere parkeerbeleid aan te passen en vorm te geven aan de moderne tijd waarin vervoer anders gebruikt kan worden zodat de parkeerdruk gereguleerd kan worden al dan niet gestuurd worden met nieuwe creatieve en innovatieve oplossingen.

Gratis parkeren. Betaald parkeren. Parkeervergunning.
Dit zijn de smaken die Rotterdam op dit moment bied. Geen uitzonderingen, geen maatwerk maar een star beleid die niet rekening houdt met regio, locatie, duur, soort, etc om op die plek een juiste manier van parkeren te regelen, te stimuleren of ander sinds is.
Kortom: Parkeerplan 2020 daagt Rotterdam uit, tot het herzien van de mogelijkheden en het introduceren van nieuwe parkeer(sturings)mogelijkheden. Creatief, innovatief en met de Rotterdamse DNA.

Voorbeeld 1)
Thuiskomen en je auto niet kwijt kunnen in de daarvoor bestemde parkeervakken. Alles staat vol, geen vrij plekje meer in je straat. Geen parkeerplaats meer in de staat om de hoek en de andere straten zijn voor vergunninghouders of duur betaald parkeren. Dit komt geregeld voor in de zomer op de Kanaalweg. Een geliefde straat om (lang) gratis te parkeren. Bewoners die thuiskomen, en geen parkeerplek kunnen vinden, hebben geen uitwijk. Ze hebben immers geen vergunning. Die parkeren noodgedwongen dubbel met alle risico’s van dien op een bekeuring.

Voorbeeld 2)
Expats die in Noord wonen en een huis huren in de tijd dat ze hier werkzaam zijn kunnen geen parkeervergunning aanvragen. Noodgedwongen parkeren ze hun voertuig met buitenlands kenteken op de gratis plekken in de wijk. Vroesenlaan, Daltonlaan, Noorderkade, Kanaalweg, etc. Cijfers zijn niet bekend over vernielingen en inbraken, maar komt helaas nog te vaak voor.

Voorbeeld 3)
Bewoner van Blijdorp kan zijn auto niet kwijt door de drukte en is bereid om de auto elders te parkeren en ‚the last mile’ te lopen of op de fiets/OV te doen, maar een uitwijk of parkeerplaats elders die deze mogelijkheid bied, is er niet of is niet toereikend om daar gebruik van te maken. Te onveilig, of gewoon te ver weg. Dus tobt de bewoner maar door en door om de auto te parkeren in de wijk of de wijk ernaast, waar zijn vergunning nog net geldig is.

Voorbeeld 4)
Werken in het centrum van Rotterdam en met de auto forenzen. Geen vergunning beschikbaar of niet te verkrijgen door de strenge regels. P+R staan vol en forenzen wijken uit naar wijken en straten die niet betaald zijn.

Voorbeeld 5)
Je elektrische auto parkeren bij een laadpaal in de wijk en deze vervolgens de hele dag/nacht laten staan. Andere EV gebruikers kunnen niet laden en moeten noodgedwongen uitwijken.
Slechts een paar voorbeelden over parkeren. Dan hebben we nog de langparkeerders die weken tot soms maanden lang op één plek blijven staan. Bewoners uit het centrum die in Noord hun auto „stallen“ omdat het veilig is. Campers die ook lang ‚gestald’ staan, mensen die in een taxi hun auto ophalen, gebracht worden door een collega, op de (vouw)fiets heen en terug fietsen omdat er geen andere oplossing is. Dat moet, en kan, anders.

Afbeelding: idee voor verschillende Parkeer zones. 
Idee 1)
 Constatering: Veel buitenlandse voertuigen in straten waar het gratis parkeren is.
Oplossing: Expat-parking-permits die per maand geldig zijn. Speciaal voor expats en hun voertuig op buitenlands kenteken. De permit in Groen-Wit-Groen op de vooruit plakken met een code die de gemeente kan scannen om te zien of de expat wel betaald heeft. 
Gevolg: Expats kunnen in hun eigen wijk of straat parkeren. Meer verspreiding buitenlandse voertuigen door de hele wijk.
Voor: Alle expats die kunnen aantonen dat ze woonachtig zijn in de wijk (bewijsvoering).

Idee 2)
Constatering: Drukke wijken met 100% parkeerdruk en wijken met minder dan 80% parkeerdruk. Soms naast elkaar maar beide een eigen sector. In de een wijk blijf je rondjes rijden en in de andere wijk is plaats voldoende voor de bewoners, maar andere wijken kunnen daar niet parkeren omdat het een andere parkeersector is.
Oplossing: Kruissectoren. Centrum gebied niet toegankelijk voor omliggende wijken, maar centrum kan wel in de andere wijken parkeren. Grotere sectoren en minder kleine sectoren. 
Gevolg: Meer spreiding met parkeren in andere bestaande sectoren waar men anders niet mag parkeren.
Voor: Wijkbewoners op de noordoever. Centrumbewoners eigen sector om wijkbewoners niet met de auto naar het centrum te lokken.

Idee3)
Constatering: Welwillende parkeerder die ook verder weg willen parkeren maar het niet kunnen door de parkeersectors of door de mogelijkheden cq faciliteiten en de last mile niet kunnen voltooien op alternatieve manieren, parkeren toch in hun wijk.  Oplossing: ParkCity (o.a.: centrale parkeerplaatsen, parkeergarages, transferium) inrichten zodat bewoners EN bezoekers gebruik kunnen maken van centrale parkeer mogelijkheden buiten de bestaande mogelijkheden binnen de ring/wijk/centrum.
Idee 3 sluit aan op het plan voor transferia’s uit het plan voor de stadstransitie http://milieuzonerotterdam.nl/nieuws/20180316/visie-rotterdam-transitie.htm
Gevolg: Alternatief bieden en faciliteren om buiten de stad/wijk te kunnen parkeren op een veilige en prettige manier. Minder auto’s in de stad, minder parkeerdruk in de wijken. Voor: Bewoners en bezoekers waarbij bewoners korting krijgen op de vergunning.

Idee 4)
Zoals gemeld bij idee 3, en beschreven in de Stadstransitie, een transferium op diverse locaties buiten of net binnen de ring waar bewoners, bezoekers en forenzen hun auto kunnen parkeren en tevens gebruik kunnen maken van de aanwezige faciliteiten. Dit idee schreef ik eerder in een mobiliteitsplan, voor Stichting Rotterdamse Klassiekers op de vraag hoe Rotterdam het verkeer op een nieuwe manier kan reguleren. Bijvoorbeeld; P&R Meijersplein. Een saai stenen plein, in een industriegebied nabij vliegveld Zestienhoven en nabij een metrostation. Ondanks dat deze P&R niet uitnodigt om er te parkeren staat het er dagelijks vol. Behalve in de avonduren en in het weekend. En ook die tijdvakken kunnen mijn inziens benut worden door bijvoorbeeld de bewoners en bezoekers van Rotterdam. Meer parkeerruimte/plekken met een goede OV (metro/Bus) en (snelweg)fietspaden die direct naar de stad leiden. Horeca voor flexwerkers, ontbijt en lunch maar ook ruimte voor de zogenaamde Snelweg MKB-ers. Denk aan stomerij, schoenmaker, postNL/DHL locatie. Fietsverhuur, fietsenmaker, fietsenstalling, bewaking en goede verlichting moeten zorgen voor een uitnodigend karakter, ook voor bewoners die er goedkoper kunnen parkeren. Evt icm de Rotterdampas (zie plan StadsTransitie) http://milieuzonerotterdam.nl/nieuws/20180316/visie-rotterdam-transitie.htm 

Beleid

Het parkeerbeleid in Rotterdam kent slechts een paar opties:
 * gratis parkeren 
* betaald parkeren
* parkeervergunning

Andere opties zijn niet voorhanden terwijl juist maatwerk en meer mogelijkheden de problemen in de wijken een oplossing kan zijn, voor de hoge parkeerdruk. Wanneer goed aangegeven, middels borden in tekst en iconen, is meer mogelijk dan betaald of gratis of voor vergunninghouders. Wijken, straten, oost en west, iedere wijk of straat is weer anders en soms is maatwerk (al dan niet icm een pilot) nodig om de problemen aan te pakken. Denk aan bijvoorbeeld:

- witte zone, voor iedereen gratis parkeren, geen uitzonderingen
- zwarte zone, voor iedereen betaald parkeren, geen uitzonderingen
- groene zone, gratis voor bewoners (ontheffing met code op voorruit) anders betaald parkeren.
- paars zone, max 5 dagen parkeren, daarna betaald. Ingeven op betaalpaal dmv kenteken.
- rode zone, kort gratis parkeren, winkelgebied, instellingen etc. max 2* uur. daarna betaald.
- gele zone, bewoners ontheffing, bezoekers betalen, vergunninghouders welkom.
- blauwe zone, max 4 uur* parkeren (blauwe zone, parkeerschijf) daarna betaald,   invoeren via app of betaalpaal (kenteken)
- extra lange p-plaats max 1 uur* voor bv pakketpost/laden & lossen - korting met Rotterdam Pas op vergunning bij parkeren P&R ‘s avonds en nacht icm beveiliging.
- korting met Rotterdam Pas op pendelbussen van en naar P&R
- parkeersectoren herindelen Noord Oost Zuid West en Centrum.
- buiten de ring, toegewezen parkeerplaats max X tijd voor campers/bussen en aanhangers.
- sturing dmv (digitale) borden / communicatie voor parkeren, sturing voor witte zone.
- EV laadzone, voor het opladen van elektrische auto’s. Gratis parkeren tijdens opladen.  Nadat de auto vol is, melding naar eigenaar, auto elders parkeren of fors betalen aan de paal  om laad-plakkers te voorkomen. Meerdere laadstations op strategische plekken creeren.
- parkeeplaatsen efficienter indelen in straten waar mogelijk. bv insteek of schuin ipv langszij.  Straten, pleinen die breed genoeg zijn, kunnen insteek vakken een oplossing bieden.
- persoonlijke parkeerplaats kopen/huren van de gemeente Rotterdam. (aangewezen plaatsen).
- tegen sterk gereduceerd tarief na sluitingstijden parkeren bij bv oa. Blijdorp zoo - MKB die eigen parkeerplaatsen over heeft, beschikbaar stellen betaald/verhuurd via gem
* tijden zijn indicatief en slechts ter voorbeeld

Afbeelding: Voorbeeld van een Parkeerzone bord en ontheffing voor de automobilist.

 Een betaalpaal waar je een kenteken invoert, of via de App je aanmeld, maar niet direct betaald kan een optie zijn waarbij je wel gaat betalen na de termijn, en dan een extra hoog tarief. Dit om langparkeerders te ontmoedigen, aanmoediging voor spreiding en problemen achteraf probeert te voorkomen. Daarnaast kan de app hulp bieden aan waar je kan parkeren, en waar je bijvoorbeeld gratis zonder te betalen na x tijd, kan blijven staan. Bijvoorbeeld in de buitengebieden waar niemand er last van heeft. Sturing in parkeren.

Maatwerk in winkelgebieden, conflictgebieden en gebieden waar een groene zone niet werkt maar misschien wel een witte zone. Bijsturen, anticiperen en communiceren naar de automobilisten middels de app, website, bebording en infopalen/betaalpalen. Door de automobilist juist te informeren en te sturen zal de weerstand om elders te parkeren verminderen.

Bij grote parkeerplaatsen waar veel auto’s geparkeerd kunnen worden, faciliteren in the last mile. Deelfietsen en deelscooters op een eigen parkeerplaats zodat deze ook keurig worden gebruikt, achtergelaten en gebruikt kunnen worden.

In wijken waar het extreem druk is, ook overdag, ‘s avonds en in het weekend, een centrale parkeerplaats of parkeerplaatsen die je kan reserveren. Makkelijk voor de pakketdiensten of voor verhuizingen, grote voertuigen, klusbedrijven, MKB-ers of ander sinds. Kosten gaan in per direct en zijn hoger dan een normale parkeerplaats in de straat. Te reserveren via de website of de App of de betaalpaal.

Pilotproject: Parkeerplaatsen die in het verlengde van de weg lopen, hebben een vakindeling. !0 plaatsen voor 10 auto’s. Haal je de verticale witte strepen weg, passen er 10 normale auto’s of wel 12 kleinere zogenaamde stadsauto’s. Geen begin en eind streep op een parkeervak zal wennen worden voor de gebruikers. Eenmaal gewent, kan dit efficiënt gebruikt worden.

Parkeerplaatsen weghalen. Dit klinkt raar! Op die plek kunnen fietsnietjes komen of groen perken wat de straat ten goede komt. Duidelijke bebording & handhaving om parkeerders door te sturen naar de (veel al leeg staande) parkeergarage. Dit komt oa voor in Rotterdam West, kilometer winkelplezier. Dubbel parkeren, scheef parkeren, verkeer ophouden etc.

City Valet Parking bij evenementen en grote festiviteiten. Via de evenementenvergunning kan dit ingezet worden om overlast in een wijk of buurt in te perken. Bijvoorbeeld overlast bezoekers die overal hun auto parkeren en bewoners hun eigen auto niet kwijt kunnen. Met een City Valet parking kan de organisatie zorgen voor een parkeerservice zodat de wijk ontziet wordt van alle wildparkeerders die dat event bezoeken.

Lang parkeerders die weken soms maanden hun auto niet gebruiken, blijft op straat staan. Bied Rotterdammers de mogelijkheid om tegen sterk gereduceerd tarief de auto te ’stallen’ in de gemeentelijke parkeergarages. Zo komen parkeerplekken op straat vrij en worden de parkeergarages gebruikt.

Introduceer de Flex-Vergunning. Een parkeervergunning die flexibel toegewezen kan worden door de gemeente, en waarbij de gemeente bepaald waar en hoe lang deze geldig is. Bestemd voor iedereen, en daardoor duurder dan een normale vergunning. Gemeente wijst een gebied, wijk of straat aan waar deze geldig is. Zichtbaar tonen op autoruit. Dmv een Flex-Vergunning kan iedereen parkeren, soms in de wijk ernaast, parkeergarage of locaties waar minder parkeerdruk is, zodat ook die plekken benut kunnen worden. Houders kunnen een voorkeur uitspreken, maar gemeente bepaald de tijd, locatie en de duur van de vergunning.

EV Laadpalen staan nu verspreid in de wijken, tussen de normale parkeerplaatsen. Heb je een EV auto, dan ben je verzekerd van een plek in de straat, mist er geen paalklever aan hangt. Je parkeert je auto ook niet de hele nacht bij de Shell of Tango naast de pomp. Creëer EV laad plaatsen zoals een tankstation, op verschillende locaties waar meerdere EV’s kunnen laden. nadat de auto vol is, moet de bestuurder zijn auto elders parkeren. zoals ieder andere tankende automobilist. Anders dubbele parkeerkosten voor het innemen van een laadpaal om klevers te voorkomen en EV rijders gelijk te stellen aan de normale automobilist.

Laden & lossen, wordt nu gedaan op straat, op de stoep, in parkeervakken en daar waar plek is. Helaas wordt dit ook misbruikt om kort te parkeren voor bv boodschappen te doen. Handhaving & Toezicht weten vaak niet wat er precies aan de hand is, en bekeuren de auto. Dit kan soms leiden tot grote ergernissen en onvrede bij de bestuurders die echt aan het laden en lossen zijn. Om dit in goede banen te leiden kan een Laden & Lossen melding uitkomst bieden. De gemeente bepaald of een tijdelijke ontheffing nodig is voor bijvoorbeeld verhuizen en op de stoep parkeren of met toestemming dubbel geparkeerd te staan waar mogelijk.

Busjes, Campers en aanhangers vormen in de stad, in wijken, waaronder Hillergersberg een structureel probleem. Vooral in de randgebieden buiten het centrum en buiten de milieuzone. Veelal mogen ze niet in de straat geparkeerd staan of maximaal 3 dagen of morgen de milieuzone niet in en wijken uit naar andere gebieden. Zie artikel AD in de bijlage. Dennis Delhaas sprak hierover met het Algemeen Dagblad over de Ceintuurbaan bij Correct.

Bewoners Hilligersberg-Zuid worden horendol van buitenlandse parkeerders https://www.ad.nl/rotterdam/bewoners-hilligersberg-zuid-worden-horendol-van-buiten landse-parkeerders~a765c5d4/

Parkeren zal altijd een uitdaging blijven in een stad. Het is aan de stad en de gebruikers om hoe daar mee om te gaan en mee durven te veranderen. Een stad is altijd in beweging. Beweeg mee als stad naar de vraag en anticipeer daar op. Durf te experimenteren, durf nieuwe innovatieve en creatieve oplossingen te bedenken in samenwerking met de bewoners wijkraden en gebieden maar ook de bedrijven en organisaties die actief zijn in Rotterdam.

Begin met de auto’s die er niet horen, die niet in de stad, wijk of straat hoeven te parkeren maar ook elders prima geparkeerd kunnen staan, buiten de ring of wijk. 

Maak XL parkeerplaatsen voor busjes, caravans en campers voor de stedelingen om te stallen met een maximale periode in Noord buiten de ring, op een beveiligd terrein. Een lang parkeren a la vliegveld principe buiten de ring, verlicht en beveiligd voor die langer hun auto, bus, vrachtwagen, camper, caravan of aanhanger willen parkeren tegen een laag tarief. Oftewel, haal alle voertuigen die nu in de stad staan, in de wijken geparkeerd staan, die ook elders geparkeerd kunnen worden, uit de stad, en geef die een eigen plek buiten de stad. Zo creëer je ruimte, plek en voorkom je vervelende situaties met eigenaren en bewoners.

Denk na over the-last-mile voor forenzen, toeristen en bezoekers van Rotterdam. Wees creatief in kleine straten, wijken en gebieden die vol staan met voertuigen van bewoners. Bijvoorbeeld met korting parkeren in de gemeentelijke parkeergarages. Zo gaan deze auto’s de garages in en de algemene bezetting van die garages gaan omhoog. En creëer je ruimte op straat.

Herzie en controleer het parkeervergunningbeleid. de oude benzine voertuigen (Kanttekening: van voor de milieuzone, moeten hun oude vergunning weer terug kunnen krijgen).

Al met al een oproep aan Rotterdam om het parkeerbeleid met nieuwe ogen te bekijken om oplossingen te bieden aan de problemen in de wijken.

Ga in gesprek met de wijkraden, gebieden, bewoners en bedrijven. Gebruik de Gemeente Peiler voor extra informatie van de bewoners. Speel daarop in, en durf te testen. En bij een geslaagd experiment, pas de APV aan, zodat alles juridisch klopt.

Andere mogelijkheden zijn, flexibele tijden voor betaald parkeren.
Flexibele bedragen voor betaald parkeren. Speel in op vraag en aanbod.

Ga de uitdaging aan, en parkeer dit plan niet.

Rotterdams Parkeerplan 2.0 Rotterdams Parkeerplan 2.0 Reviewed by Frank on 19:16 Rating: 5

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.