Van Rustiek laantje naar Perron Nul


Al eerder schreef ik 3 artikelen over het wel en wee rond de inmiddels welbekende Daltonlaan in Rotterdam Noord. Wat eens een mooi rustiek rustige laantje was, is heden ten dage een ordinaire afwerkplek. En het gaat opvallen. Het wordt erger. Stond er eerder zo af en toe een mobiel bordeel op wielen met beslagen ruiten, die danste op het ritme van de al dan niet betaalde liefde, staat er nu geregeld een file waggelende wagens waarbij je se scene uit de film Titanic zo na kan doen. En wij, en vele anderen, worden hier dagelijks mee geconfronteerd. Of je het nu wilt of niet. Ik wil het niet!
Foto: De Daltonlaan gezien vanaf de Kanaalweg. 
Voorbeeld: 27-01-2019 rond de klok van 19:00 uur. Locatie Daltonlaan Rotterdam Noord Blijdorp. 
Er staan op dat moment rond de 9 auto’s in de gehele laan geparkeerd op de bestaande parkeerplaatsen. In 6 voertuigen bevinden zich personen. In 2 van die voertuigen werd de liefde bedreven. Zichtbaar! En de overige wagens werd stevig gerookt waarbij zelfs de meegereisde kakkerlakken in de auto’s stoned van werden. De 3 lege voertuigen behoren tot wild parkeerders zonder parkeervergunning die hun automobielen met alle risico’s daar toch durven te parkeren.
Je loopt met de hond, samen met je vrouw door de Daltonlaan voor de avond wandeling. Een mooie laan met veel natuur waar de hond heerlijk kan lopen. Althans, ‘s avonds niet. Dan blijft de hond aan de lijn, en lopen we langs de dampende wagens met een bepaald publiek die daar uren staan te staan. Dan passeer je een auto met deels beslagen ramen, en dat wat op je netvlies gebrand staat, wordt bij de volgende wagen overtroffen. Was dat nu een rode opgestroopte string op d’r blote bips? Ook dat blijft met gêne op je netvlies gebrand. Ik hoef dat allemaal niet te zien, ik wil dat niet zien, ik wil daar niet mee geconfronteerd worden, en toch kijk je. Want, er gebeurd iets wat niet normaal is! Dat valt op, en je kijkt even. Alleen dat even, die nanoseconde, is al genoeg om je te laten kokhalzen.

De volgende dag, als het weer licht is, zie je de ravage van de avond en nacht ervoor. Overal doekjes en tissues. Te goor voor woorden, al kan ik er wel een paar bedenken. Lege blikjes bier en frisdrank, drankflessen en afval van eten met soms kledingstukken, condooms en andere zooi. Ook dat wil ik niet! En warempel, ook nu staat er weer een auto die dienst doet als bordeel. Op klaarlichte dag terwijl er ook ouders met kinderen op de fiets passeren. Is hier dan niets aan te doen? Jawel! (maar wel lastig, zo blijkt!) maar waar een wil is, is een weg. Of laan in dit geval. De Daltonlaan!

Allereerst kan de politie, handhaving & Toezicht, de aanwezigen aanspreken. Dit wordt helaas niet gedaan. Simpel en doeltreffend lijkt mij. Rijden onder invloed mag niet, en daar valt ook drugs onder. En over de vrijende stelletjes kunnen de heren het volgende artikel uit het wetboek bezigen: artikel 239 schennis van de eerbaarheid. Een zeer ruim te interpreteren artikel die mits juist toegepast wordt, ook gehandhaafd kan worden. Actie in plaats van heen en weer rijden en niets doen.
https://wetten.overheid.nl/BWBR0001854/2019-01-01/#BoekTweede_TiteldeelXIV_Artikel239  

Dan hebben we naast de wet, ook de APV in Rotterdam. Al bladerend door de APV (Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012) vallen een paar begrippen op die toegepast kunnen worden, om de overlast op korte termijn aan te pakken.
https://rotterdambis.notubiz.nl/document/4840777/2/document  

- - - -
Hoofdstuk 5 afdeling 1 APV regelt situaties waarin hinder of overlast kan ontstaan door geparkeerde voertuigen. Parkeerexcessen!
c. wanneer het gaat om parkeren dat onaanvaardbaar is te achten om andere motieven, zoals het tegengaan van aantasting van de openbare orde of veiligheid en de bescherming van het uiterlijk aanzien van de gemeente..
Cameratoezicht
De gemeenteraad kan de burgemeester de bevoegdheid geven om cameratoezicht in te stellen. De Rotterdamse gemeenteraad heeft de burgemeester deze bevoegdheid toegekend in artikel 2:77 APV. Cameratoezicht kan worden ingesteld op openbare plaatsen en op voor iedereen toegankelijke parkeerterreinen.
De burgemeester kan besluiten cameratoezicht in te stellen als dit noodzakelijk is voor de handhaving van de openbare orde. Daarbij moet worden gemotiveerd dat de situatie zo ernstig is dat een zwaar middel als cameratoezicht moet worden ingezet.
Juridische basis: Art.151c Gemeentewet, samen met artikel 2.77 APV
Afdeling 14. Drugsoverlast
Artikel 2:74 Drugshandel op straat
Onverminderd het bepaalde in de Opiumwet is het verboden op of aan de weg post te vatten of zich daar heen en weer te bewegen, alsmede zich op of aan de weg in of op een voertuig te bevinden of daarmee heen en weer of rond te rijden met het kennelijke doel om middelen als bedoeld in de artikelen 2 of 3 van de Opiumwet, of daarop gelijkende waar, al dan niet tegen betaling af te leveren, aan te bieden of te verwerven, daarbij behulpzaam te zijn of daarin te bemiddelen.
Artikel 2:77 Cameratoezicht op openbare plaatsen
1. De burgemeester kan overeenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet besluiten tot plaatsing van vaste camera’s voor een bepaalde duur ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats. 2. De burgemeester heeft de bevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, eveneens ten aanzien van voor een ieder toegankelijke parkeerterreinen.
- - - -
Foto: Achterin de Daltonlaan een paar Parkeerplaatsen die verwijderd kunnen worden om de overlast te beperken.
Er zijn dus mogelijkheden, binnen het beleid van de Gemeente Rotterdam om hier paal en perk te stellen, een signaal af te geven en mogelijkheden om dit per (verkeers)bord te duiden. Duidelijk optreden en handelen in plaats van polderen. Doen dus!


Twee weken geleden sprak ik uitgebreid een medewerker van de Gemeente Rotterdam aangaande deze problematiek. Hij stelde voor om een afspraak te maken met de wijkagent en eventueel zijn chef. Een mooie geste van zijn kant, maar tot op heden is er nog geen communicatie geweest betreffende de afspraak en de wijkagent heb ik in al geen jaren meer gezien of gesproken.

Heft in eigen hand nemen? Dat doen die badgasten in die auto’s al. 
Ook hoor ik wel van mensen die er lopen; “Het valt toch wel mee? Ik zie nooit wat.” Ook dat klopt. Niet altijd is het feest en kermis of een Sodom en Gomorra. Soms, heel soms is het ook christelijk eng stil en als je dan toevallig daar loopt, fietst of met de hond wandelt, dan is er ook niets. Het kan dus wel mooi rustiek laantje zijn. Laten we dat vasthouden en met de juiste juridische middelen die er zijn, de handvaten en gereedschappen, om dat zo te houden.

Dan zien we geen drugsdealers meer, geen drugsverslaafde, geen prostitutie of andere perron nul perikelen, maar een mooi rustiek laantje…

Eerdere items:

Blijdorpse Polder, een uitdaging voor Rotterdam

Dalton Project in de Daltonlaan

De Daltonlaan – afvoerputje van Noord?

Van Rustiek laantje naar Perron Nul Van Rustiek laantje naar Perron Nul Reviewed by Frank on 16:40 Rating: 5

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.