Gevraagd: oplossing voor Daltonlaan Rotterdam

30-04-2020 Rotterdam; Vierhonderdvierenveertig meter vraagstuk.
Een straat van exact 444 meter waar al 4 andere blog artikelen over zijn geschreven is redelijk bijzonder te noemen. Te meer dat de Daltonlaan in Rotterdam Noord, Blijdorp slechts een verbindingsstraat is met 4 verenigingen te weten 3 kleine tennisverenigingen en een grote volkstuinvereniging. Dan telt de Daltonlaan ook nog eens 44 parkeerplaatsen. Een doodnormale straat in Rotterdam. Toch?

Een hut waar iemand in woont
Foto: De enige bewoner van de Daltonlaan, in een oude vieze hut. Meer foto's zijn beschikbaar.


Klopt, de Daltonlaan is een doodnormale straat in Rotterdam Noord. Nietszeggend, maar de harde werkelijkheid is anders dan de groene straat doet vermoeden. Er is veel, zeer veel overlast. Veel criminaliteit en een ontmoetingsplek met verschillende belangen en doelen. Maar ook een dumpplek voor diverse soorten afval. Van huisraad tot zwaar chemisch drugsafval. Het komt allemaal voor.
Eerdere artikelen: 


De Daltonlaan bestaat uit een ‘ecologische groenstrook’ langs de HSL spoorlijn en een ProRail doorgang naar beide sporen. In 1899 bouwde de Nederlandse Spoorwegen hier een wachtpost. Een huis voor de wachter die de spoorbomen bediende van het oude spoor langs het Vroesenpark. Dit huis is al een zeer geruime tijd gesloopt (datum onbekend). Dan heeft de straat nog 44 parkeerplaatsen verdeeld aan begin en einde van de straat en een grasveld wat nu gebruikt wordt voor opslag van zand en bouwmaterialen. Opvallend is de ecologische zone ‘Daltonveld’, waar jaarlijks vele duizenden euro’s aan gespendeerd wordt voor onderhoud en beheer door een aannemer. Maar diezelfde aannemer zegt dat er weinig meer ecologisch is aan het Daltonveld. De meeste flora en fauna wat het ecologisch moet maken, is verdwenen. De grond is drassig, zuur en rijk aan grondstoffen waar oud Hollandsch riet het zeer goed op doet. Zo goed dat het merendeel van het veld al overgenomen is door het riet en de inheemse planten heeft verdreven. 
Waar een veld aan moet voldoen om ecologisch te mogen heten, is mij niet bekend.
Ook niet bekend is of de in 2012 waargenomen Vlinderstrikje (Pyrophaena rosarum) in een schrale berm aan de Daltonlaan er nog steeds rond vliegt. Ik heb zo mijn twijfels. 
Voor die niet weten wat een vlinderstrikje is: https://en.wikipedia.org/wiki/Platycheirus_rosarum 

Wat wel bekend is, is dat onverlaten juist dat riet fantastisch vinden, evenals de bosjes. Je kan je drugpakketten er verstoppen, onzedelijke handelingen in het openbaar uitvoeren, al dan niet in een auto, maar ook je tent opslaan en in de Daltonlaan gaan kamperen. Zoals een dakloze eens tegen mij zei, ‘ik woon hier nu’. Niemand die het ziet. Bijna niemand dan. Stadsbeheer greep keurig in, al mocht het even duren, en na een aantal keren dat de kampeerder terug bleef komen, koos hij uit eindelijk toch het hazenpad om elders zijn tent op te slaan. Het komt allemaal voor, op de Daltonlaan. Zo is op dit moment een oude hut van kinderen uit de wijk, ingenomen door een dakloze. Schrijnend, en dat in Coronatijd. 
Ook de keuze voor de beplanting van de beheerders viel niet geheel in goede aarde. Verkeerde keuze aan struiken en laagbomen wat niet overeen stemt met de term ecologisch. 
Niels de Zwarte, directeur van bureau Stadsnatuur Rotterdam (bSR) denk daar in 2011 nog anders over toen de bouwgrond van de HSL omgeturnd kon worden naar een groenstrook voor ecologisch beheer. Die sprak toen der tijd over een heus stuk natuur in de stad. Remko Andeweg, de plantenkenner van bSR zei in de Volkskrant, in 2011 dat niet de bemeste plantsoengrond erop moest, maar gewoon zand. Dus geen parkje op bemeste grond maar een ruige ecologsiche zone waar pastinaak en koekoeksbloem kan groeien en vlinders als het icarusblauwtje fladderen en groene kikkers hippen. Een mooie gedachte. Een dure gedachte. 

Dat was 2011. Nu anno 2019 is er nog weinig over van al dat moois en is de groenstrook meer een stuk verwilderde achtertuin dat volstaat met riet, riet en nog eens riet. Bar weinig ruimte voor de bloemenzee wat ooit het beoogde doel was. Er is geen sprake meer van een ecologische stukje groen stadsnatuur. Eerder een urban jungle die vooral misbruikt wordt door criminelen en verboden liefdes die elkaar graag tussen de bosjes ontmoeten en ook keurig hun vuil daar achterlaten. 

Vierhonderdvierenveertig meter straat. Een “vergeten” straat in Rotterdam. Het Daltonveld wat geen Ecologische zone meer is, parkeerplaatsen die misbruikt worden voor allerlei doeleinden, auto-inbraken, kentekendiefstallen, drugafval dumpingen, gestolen auto’s die er gedumpt worden, een ProRail ingang die fungeert als afwerkplek en wat ooit een grasveld was, is nu een openbare ruimte voor bouwgrondstoffen dat bewoont is. En dat allemaal op slechts 444 meter.

In 2018 pakte de Rotterdamse VVD de problematiek van de Daltonlaan op:
https://rotterdam.vvd.nl/nieuws/29970/vvd-pak-overlast-daltonlaan-aan

(Copy past van website) Bewoners uit Rotterdam Noord zijn de overlast aan de Daltonlaan spuugzat. Volgens hen zijn verschillende parkeerplekken (tegenover de volkstuinvereniging) al maandenlang decor voor grimmige drugsdeals en betaalde seks. De Rotterdamse VVD neemt de signalen uiterst serieus en heeft bij het college tot actie aangedrongen. ‘Helaas nog zonder resultaat,’ laat VVD-fractievoorzitter Vincent Karremans. ‘Volgens de gemeente valt het allemaal wel mee terwijl bewoners ons lijnrecht het tegenoverstelde vertellen. Zij zijn de overlast goed beu.’ 

Begin februari lieten bewoners uit Noord de VVD-fractie weten dat de Daltonlaan regelmatig van een lieflijk in een onguur stukje Rotterdam verandert. Karremans: ‘Wij hebben daar direct op gereageerd door schriftelijke vragen te stellen. Met name als het begint te schemeren, hebben de overlastveroorzakers vrij spel. Je wil niet weten hoe vaak bewoners gebruikte condooms, lege zakjes marihuana, drugsspuiten of lachgaspatronen in het groen aantreffen. Als het aan ons ligt, behoort dat straks tot het verleden en wordt er snel met mobiel cameratoezicht gestart: een ideaal middel in de strijd tegen vandalisme. Dat helpt daders opsporen, maar schrikt ook af. Dubbel winst dus. Voor zowel handhavers als omwonenden.’ 

Om mobiel cameratoezicht mogelijk te maken, wil de Rotterdamse VVD – op korte termijn – in gesprek met het college. ‘Wij hebben de casus dan ook geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de commissie Bestuur. Die zal op 26 april plaatsvinden. De Rotterdamse VVD wil dan ook meteen weten waarom er bijvoorbeeld geen extra vuilnisbakken langs de Daltonlaan geplaatst kunnen worden. Ook staan wij erop dat het contact met de bewoners verbeterd wordt. Op dit moment voelen zij zich in de steek gelaten,’ aldus Karremans.

In de vorige coalitie waarbij Leefbaar Rotterdam de coalitie vormde hebben wij diverse verzoeken gedaan om de straat aan te pakken, te herzien en de overlast aan te pakken. Herhaaldelijk heeft de wijk hierom gevraagd en na lang ‘zeuren’ is toenmalig wethouder buitenruimte Joost Eerdmans van Leefbaar Rotterdam, op verzoek van de Rotterdamse VVD in de dienstauto gestapt en heeft de straat bezocht, zonder de wijkbewoners op de hoogte te stellen. Sprak de woorden: “een rustiek stukje Rotterdam”. En reed vervolgens weer weg, zonder iets te laten weten of van zich te laten horen. Dat voelde zo ondankbaar, niet serieus genomen en afgedaan als, niet zeuren, niets aan de hand, klaar, volgende. Dat steekt.


 
Sinds april 2018 tot de dag van vandaag zitten wij, de wijkbewoners, de tennisverenigingen en de tuintjes niet stil. Er moet iets veranderen. Liefst vandaag nog. 
De vraag of de Daltonlaan (ingang Stadhoudersweg), wat nu éénrichtingsverkeer is sinds een paar jaar in verband met overlast en verkeersveiligheid, geheel af te sluiten voor auto’s en alleen toegankelijk te houden voor fietsers, werd afgeschoten. 

Afgelopen woensdag 13 november 2019 was ik te gast bij onze burgervader van Rotterdam de heer Aboutaleb. In een goed gesprek was er gelegenheid om vragen te stellen en één van de vele vragen was: “Kan er niet meer camera toezicht komen?” Al dan niet tijdelijk. Want… een camera registreert altijd en een Stadsbeheer BOA of politie is er slechts af en toe en ziet niet altijd alles en kan er ook niet altijd zijn. Nog zonder de naam van de straat te noemen. (er zijn meerdere straten die toezicht vergt, waaronder cameratoezicht. De Daltonlaan staat hier niet alleen in helaas). Het antwoord was dat de burgemeester, en niet de raad, over inzet van camerasurveillance gaat. En wordt alleen ‘proportioneel’ ingezet en wanneer het overbodig is geworden ook weer verwijderd. Natuurlijk hebben wij ook hier weer te maken met de privacywetgeving, maar ook met burgers die structureel overlast ervaren en zien gebeuren en voelen zich niet gehoord in de problematiek. Ja er is zichtbaar meer surveillance door de diensten. Maar het schijnt, en dat is nog steeds erg onduidelijk, dat je vrolijk in je eigen auto mag vrijen met je partner, zolang het niet aanstoot gevend is. Een hoofd wat op en neer gaat, zegt voldoende, maar schijnbaar geoorloofd. Onbegrijpelijk. Let wel, dit en blote delen van lichamen komt ieder moment van de dag voor, ook als kinderen er lopen of fietsen en niet alleen als het laat of donker is. 

Wat de diensten ook niet registreren is de verkeersintensiteit. De straat zou een rustige half doodlopende straat moeten zijn. In werkelijkheid is het er drukker dan in een normale winkelstraat. De retail zou jaloers zijn op zoveel bewegingen in een straat. Wat doen al die auto’s daar? Voorbeeld: het is 00:25 uur. Bijna half één ‘s nachts. De tennisclub is dicht, de andere ook en die van de NS ook. De tuinvereniging Van Nut tot Genoegen met een gemiddelde leeftijd van 65+ komen in de donkere dagen slechts soms overdag even kijken. Een enkeling blijft soms overnachten. De poort van de vereniging is dan om 00:25 dan ook echt dicht en op slot, ook voor de veiligheid uiteraard. Als er dan in 4 minuten 9 voertuigen in/uit rijden doet je denken wat die daar doen. En nee, ze zijn echt niet per ongeluk verkeerd gereden omdat TomTom rechtsaf zei. En daarbij, in al die dure BMW’s, Audi’s en Mercedessen plus wat Golf GTitjes en her en der een oud zogenaamd onopvallend oud barrel doet je toch denken dat zeker in die dure modellen vast wel een goed navigatie systeem zit. Die rijden niet verkeerd, ze doen verkeerd! 
De buurt vraagt erom, de wijk wil het, de tuinvereniging smeekt erom. En toch gaat het niet gebeuren. Geen toezicht middels camera’s. 
Let ook even op de laatste vraag: Het plaatsen van afvalbakken. De straat voldoet niet aan de plaatsingscriteria. Schijnbaar is een veegploeg bestaande uit 4 man goedkoper om die om de dag of eens per week de straat schoon te vegen van slagroompatronen, condooms, billendoekjes en fastfoodverpakkingen van bijna alle bekende ketens, dan een paar extra afvalbakken. Nu weet ik dat een paar extra afvalbakken niet gaan helpen tegen de overlast van zwerfvuil, maar geen afvalbak (er staat er 1 op aandringen) staat gelijk aan een uitnodiging om het dan maar klakkeloos op straat te gooien. Zo schijnt. 

Foto: enkele foto's van het verblijf van een dakloze in de Daltonlaan


Hoe nu verder? Help Mee!
Wellicht de meest logische vraag en ook veruit de meest lastigste vraag. Hoe nu veder? De meeste overlast en problemen ontstaan door de parkeerplaatsen. Idealiter zou je zeggen; haal deze weg. Echter, dat is niet zo simpel. De tennisverenigingen kunnen op eigen terrein parkeren, maar de tuinvereniging niet. Die hebben geen eigen parkeerterrein. Wellicht kan deze wel gecreëerd worden op de plek van Voetbal vereniging Steeds Hoger aan de Kanaalweg naast de Stadscamping, ALS deze gaat verhuizen, mocht dat nog doorgaan ooit. Het overwegen waard. Toch?
Ook kan de straat betaald parkeren worden. Mits dit in overleg gaat met de volkstuinvereniging Van Nut tot Genoegen. Want de eigenaren van de tuintjes die met de auto komen, worden dan op extra kosten gejaagd en hebben volgens het starre parkeerbeleid van de gemeente Rotterdam, geen recht op een parkeervergunning, omdat ze geen bewoners zijn. Betaald parkeren is dus geen optie, mits de tuineigenaren een ontheffing krijgen. Of dat mogelijk is, en of dat deze maatregel effectief is, durf ik niet te zeggen. 

Wel kan de gemeente de 8 parkeerplaatsen aan de zuidkant van de Daltonlaan verwijderen. Deze hebben geen enkele toegevoegde waarde maar zorgen wel voor een deel van de overlast. Blijven de 36 parkeerplaatsen aan de noordkant van de straat over.  Wat daarmee te doen? 

Als die niet verplaats kunnen worden, kan de straat wel heringedeeld worden. De groenstrook voldoet immers niet meer, volgens de beheerders, aan de ecologische waardes en kan het beter anders ingezet worden. Op die manier kan de weg omgeleid worden, waardoor de volkstuinvereniging wel op eigen terrein kan parkeren. De weg krijgt dan een andere vorm. Alleen dat gaat veel geld kosten en of daar draagvlak voor is? Ik betwijfel het. En Zuid Hollands Landschap zal dan afstand moeten doen van het groen wat er nu nog staat en dat overdragen aan Stadsbeheer. 
Nee, makkelijk is het niet om ‘even’ een oplossing te verzinnen. Maar waar een wil is, is een weg. En wie weet heb jij een weg die wel werkt. Laat het ons weten. 
Een andere brainstorm: Begin met (mobiele)camera toezicht om per direct de problemen te registreren totdat er een lange termijn visie is waarbij deze problemen opgelost kunnen worden. Meer surveillance te voet/fiets/auto, verbod opnemen in de APV voor stilstaande voertuigen niet geparkeerd, en een verbod op seks in de auto. Tevens kan het gebied aangewezen worden tot hotspot waardoor de diensten iedereen en altijd mag fouilleren, en geef dit aan met duidelijke bebording. Hopelijk heef dat een afschrikwekkende werking waardoor de overlast afneemt. Plaats een aantal prullenbakken of op de plekken waar altijd afval uit de ramen worden gegooid een zogenaamde blikvanger. Een net om een ring. Snoei de bosjes open of nog beter, helemaal weg zodat ‘men’ zich er niet achter kan verschuilen en daar bv hun behoefte doen. 
Kleine ingrepen kan leiden tot grote veranderingen. 

De enige constante in de veranderingen zijn de bergen afval die toenemen tot het weer door de helden van Stadsbeheer opgeruimd worden. Echte aanpassingen blijven uit. Tot die tijd, zullen de bezoekers en wijkbewoners de overlast blijven ervaren. 
Wat kan een oplossing zijn? Denk mee en laat hieronder een bericht achter. 

Vierhonderdvierenveertig meter, de Daltonlaan in Rotterdam. Blijft bijzonder.

Diverse bronnen:
https://www.mediatv.nl/nieuws/17221/ 
https://www.bureaustadsnatuur.nl/flora-en-fauna/vliegen.html
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_wachtposten_aan_de_spoorlijn_Rotterdam_DP_-_Rotterdam_Maas
https://rotterdamseparken.nl/site/2018/05/07/groene-18-voor-2018-groen-advies-aan-het-nieuwe-college/
https://www.010duurzamestad.nl/
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/natuurkaart/Natuurkaart_Rotterdam_2014.pdf
https://rotterdam.raadsinformatie.nl/zoeken?keywords=daltonlaan&limit=10&document_type=&search=send

Gevraagd: oplossing voor Daltonlaan Rotterdam Gevraagd: oplossing voor Daltonlaan Rotterdam Reviewed by Frank on 15:34 Rating: 5

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.